Nieuwsbrief	VV Philippine

Ledenvergadering woensdag 6 juli2016

Geachte heer/mevrouw,

Op woensdag 6 juli a.s. houdt VV Philippine haar ledenvergadering. Aanvang om 20.00 uur in de kantine.

De stukken worden op verzoek toegemaild (aanvragen via E-mail naar: william_de-bruyn@cargill.com) en liggen één uur voor de vergadering in de kantine ter inzage.

Agenda:

1.  Opening

2.  Notulen van de ledenvergadering van 19 november 2015

3.  Mededelingen

4.  Vaststellen rekening seizoen  2014 / 2015

         Verslag kascommissie

         Verkiezing nieuwe kascommissie 2016 / 2017

5. Begroting seizoen 2016 / 2017

6.  Mededelingen  kantineprijzen en contributie seizoen 2016 / 2017

7. Samenwerking jeugd vv Philippine – HSV Hoek

8. Rondvraag / opmerkingen

9. Sluiting

 

met vriendelijke groeten,

W. de Bruijn, secretaris

Wenst u geen nieuwsbrief meer te ontvangen op dummy@dummy.nl dan kunt u zich uitschrijven.
Realisatie: TiDi Graphics