Nieuwsbrief	VV Philippine

Uitstel extra ledenvergadering

Geachte heer/mevrouw,

Tijdens de laatste ledenvergadering is de afspraak gemaakt om in januari 2016 een aanvullende ledenvergadering te houden over de Samenwerking Jeugd Organisatie (SJO) en de bespreking van de jaarrekening 2014/2015.

De zaken omtrent de opstart van de SJO lopen echter iets achter op schema. Als bestuur hebben we besloten om daarom de extra ledenvergadering naar een later tijdstip door te schuiven. 

Zodra de nieuwe datum voor de extra ledenvergadering bekend is zullen we deze kenbaar maken en ontvangt u hiervoor een uitnodiging.  

Indien u hierover vragen heeft kunt u zich wenden tot het bestuur  vvphilippine@vvphilippine.nl

Wenst u geen nieuwsbrief meer te ontvangen op dummy@dummy.nl dan kunt u zich uitschrijven.
Realisatie: TiDi Graphics