Nieuwsbrief	VV Philippine

Algemene leden vergadering 20 juni

Geachte heer/mevrouw,

 

 

Voetbalvereniging  “Philippine”

 

Opgericht  1 maart  1955

 

Secretariaat:   J.W. Sprangers

                      Kasteelstraat 14

4553   BB  Philippine

                      tel.:  0115  49 14 75

                      e-mail: vvphilip@zeelandnet.nl

 

                                                                                                                                        300_logo.png                                                                                                                          

                                                                                                      

UITNODIGING  ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Hierbij nodigt het bestuur van v.v. Philippine de leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op   donderdag  20 juni 2013.

 

Aanvang :   20.00  uur   in de kantine.

 

De stukken kunnen vanaf zaterdag 15 juni afgehaald worden bij de secretaris.

 

 

Agenda:

 

1.  Opening

 

2.  Notulen van de najaarsvergadering van 11 oktober 2012

    

3.  Mededelingen

  

4.  Begroting seizoen 2013-2014

 

5.  Meerjarenbegroting en reserveringen

 

6.  Renovatie kleedruimten

 

7.  Toekomstvisie vv Philippine

 

8.  Rondvraag / opmerkingen

 

9.  Sluiting

 

 

 

met vriendelijke groeten,

 

W. Sprangers, secretaris

Komt u allen en praat mee over zaken binnenin de vereniging die u of u zoon of dochter ook aangaan.

Mee praten en mee denken is belangrijk voor de toekomst van onze vereniging.

Wenst u geen nieuwsbrief meer te ontvangen op dummy@dummy.nl dan kunt u zich uitschrijven.
Realisatie: TiDi Graphics